Expertise

Internationaal HRM
Organisatie cultuur; culturele context; op afstand leren & werken; communicatie; expatriates; locale arbeidsvoorwaarden; locale arbeidswetgeving

HRM Advies & Instrumenten
Management ondersteuning; PAPI-i Personality and Preference Inventory; Reflector Big Five; Reflector 360 degrees feedback; CBE scan; Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Organisatieadvies & -ontwikkeling
Strategie & Planning; Organisatie structuur; Organogram; Functiebeschrijvingen

Interim & Project Management
Human Resources Management; HRM beleid & instrumentarium, planning & implementatie

Human Resources Development
HRD beleid & planning; HRM capaciteitsopbouw; Ontwikkel Assessment Centre; On-the-job training; Training behoefte inventarisatie; Training & Leerprogramma’s; Management Development & Training; Introductie; Mobiliteit & functieruil

Prestatie & Competentie Management
Ontwikkelingen (digitale) implementatie gesprekken jaarcyclus; Workshops & Training

Coaching & Loopbaanbegeleiding
Managers en medewerkers; werk gerelateerd

Recrutering & Selectie
CV selectie; Interviews; Contractering; Job hunting & searching

Arbeidsvoorwaarden
Salarisschalen & -tabellen; Functiewaardering; Externe benchmarks

taalwissel button